Telefoon van ons in de avond?
Per 1 maart 2024 kan het voorkomen dat u ook 's avonds door ons wordt gebeld. Als we u niet kunnen bereiken, nemen we graag de volgende dag nogmaals contact met u op!
Voer hieronder uw postcode in en vind
het telefoonnummer van uw zorgregio!
Klachtenreglement particuliere cliënt

Klachtenreglement particuliere cliënt

Heeft u een klacht? Bij De Nieuwe Zorg Thuis kunt u terecht met uw uitingen van onvrede over de zorg en dienstverlening. De hulpverlener en de medewerker van kantoor neemt deze uiting serieus en streeft ernaar het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Dit reglement beschrijft de wijze waarop De Nieuwe Zorg Thuis Service en Bemiddeling klachten behandelt. Klachten worden door De Nieuwe Zorg Thuis Service en Bemiddeling opgevat als een signaal ter verbetering van de kwaliteit van de bemiddeling van de dienstverlening. Iedereen die gebruik gaat maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de bemiddeling, kan een klacht indienen. Ook kunt u namens belanghebbende/betrokkenen een klacht indienen.

Wat is een klacht

U kunt bij De Nieuwe Zorg Thuis Service en Bemiddeling terecht met uw uitingen van onvrede over de bemiddeling van de dienstverlening. We gaan ervan uit, dat u eerst probeert uw onvrede bespreekbaar te maken met degene die deze veroorzaakt. U kunt uw onvrede telefonisch voorleggen aan één van onze kantoormedewerkers.

Onze medewerkers nemen deze melding serieus en streven ernaar het ongenoegen zo spoedig mogelijk te verhelpen.  

Als dit niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kunt u daarna een officiële klacht indienen. U kunt de formele klacht schriftelijk richten aan de directie van De Nieuwe Zorg Thuis, Stationsweg 44, 7941 HE MEPPEL of mailen naar info@dnzt.nl. Hiervoor kunt u ook dit klachtenformulier op de website invullen. Uitgezonderd zijn klachten over tarieven en schadeclaims. 

Klachtenbehandeling

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling en volgt daarbij de volgende stappen:

  • Binnen vijf werkdagen na binnenkomst van de klacht ontvangt u een reactie van de klachtenfunctionaris.
  • De klachtenfunctionaris treedt met u in contact en met eventuele andere betrokkenen en tracht de klacht zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 weken) naar tevredenheid op te lossen.
  • De klachtenfunctionaris bericht u, indien nodig, schriftelijk binnen drie weken over de behandeling van de klacht.
  • Indien naar het oordeel van DNZT Service en Bemiddeling verder zorgvuldig onderzoek van de klacht nodig is, kan de termijn met ten hoogste drie weken worden verlengd.
  • De klachten worden ieder kwartaal in het kwaliteitsoverleg met het dagelijks bestuur, management, klachtenfunctionaris en kwaliteitsadviseur geanalyseerd. Indien nodig worden eventueel organisatiebreed verbetermaatregelen genomen.
  • De klachten en bijbehorende correspondentie worden gearchiveerd.

Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, dan kan een onafhankelijke commissie worden ingeschakeld.