De Cliëntenraad

De Cliëntenraad

De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) is een Thuiszorgorganisatie in Noordoost Nederland. Er is één Cliëntenraad actief om alle bestuurlijke cliënt belangen te behartigen.

Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit betekent, dat de Cliëntenraad alle signalen vanuit cliënten c.q. klanten van DNZT bespreekt en bekijkt of er algemene noemers te herkennen zijn. Als blijkt dat meerdere vergelijkbare klachten worden geuit, dan kan dat betekenen, dat er binnen het beleid of de uitvoering spelregels niet goed of duidelijk zijn. Dat kan aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om, samen met de directie, nauwkeurig te kijken naar eventuele tekortkomingen. Het betekent ook, dat de Cliëntenraad NIET de individuele signalen of klachten van cliënten kan aanpakken en kan oplossen. Daar is een aparte klachtenprocedure voor aanwezig bij DNZT.

Meer informatie

Voor informatie kunt u mailen naar clientenraad@dnzt.nl