Veelgestelde vragen

Informatie Coronavirus:
Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de ellenboog en éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’ en bij koorts thuis te blijven!

Heeft een medewerker een risicogebied bezocht of contact gehad met patiënten met een corona infectie èn klachten van verkoudheid of hoesten?
Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ).

Heeft een medewerker geen risicogebied bezocht en geen contact gehad met patiënten met een corona infectie, maar wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.Hieronder vindt u veelgestelde vragen voor zowel medewerkers als cliënten.


Of kies een onderwerp


Medewerkers

Je krijgt als medewerker van De Nieuwe Zorg Thuis de reiskosten volgens CAO-VVT. Wij streven ernaar om te zorgen dat jouw cliënten binnen een straal van 10 km wonen, zodat je met de fiets er naar toe zou kunnen en er alleen sprake is van een fietsvergoeding.

De Nieuwe Zorg Thuis betaalt de salarissen per periode van 4 weken uit. Dit is altijd op de vrijdag in de 2e week van de periode. Voor de betaaldata zie: Betaalschema lonen 2020

Ja, je krijgt als medewerker één contactpersoon en dit is tevens je planner van jouw regio.

De Nieuwe Zorg Thuis werkt met ONS. Jij, als medewerker krijgt inlogcodes waarmee je jouw rooster in kan zien en je gewerkte uren kan accorderen. Hiermee kun je verder ook communiceren met jouw planner.

Wanneer je ziek bent neem je eerst zelf contact op met je cliënten om te melden dat je niet kunt komen. Daarna meld je je dezelfde dag telefonisch ziek tussen 8.30 en 9.30 uur bij de afdeling planning van DNZT via telefoonnummer 085-0239043. Kies vervolgens optie 1 voor de afdeling planning. Je geeft door welke client er vervanging nodig heeft. Het heeft de voorkeur dat, wanneer jouw verzuim kortdurend is, je een andere dag met de cliënt afspreekt zodat de cliënt weinig wisselingen heeft. Zie voor verdere info het handboek medewerkers.

Zie het handboek van De Nieuwe Zorg Thuis voor de regels en procedures.

Ja, dat is verplicht m.b.t. de fiscus en afdrachten.

Cliënt

Ja, de planners van De Nieuwe Zorg Thuis regelen voor u invalkrachten tijdens de vakantie en/of ziekte van uw vaste medewerker. Het kan wel voorkomen dat de invalkracht niet altijd op dezelfde dag en tijd kan zoals u gewend bent. Dit wordt in goed overleg met u als cliënt besproken.

De Nieuwe Zorg Thuis is bezig met het opstellen van een digitale zorgmap. Wilt u toch over een zorgmap van De Nieuwe Zorg Thuis beschikken, dan kunt u deze downloaden bij het tabblad documenten bij het kopje cliënten.

Ja, dat is een verplichting vanuit de gemeente en hiermee bewaakt De Nieuwe Zorg Thuis uw inzet van zorg.

Ja, dit is zowel Arbo technisch als verzekering technisch verplicht.

Het eerste contact heeft u met een van onze Planners. Deze bespreekt samen met u de wensen en mogelijkheden voor de hulp thuis (Hulp bij het huishouden en/of begeleiding). Via Menu - Onze mensen op kantoor - kunt u zien wie uw vaste aanspreekpunt is. Onze Planners zijn bereikbaar via (+31) 085 023 90 43 keuze 1. De Planner bespreekt ook met u welke medewerker op welke momenten gaat starten. In sommige gevallen kan het zijn dat er eerst een afspraak met u wordt gemaakt met een van onze huisbezoekers om nadere werkafspraken te maken.

Uw medewerker komt bij u thuis op de afgesproken dag en tijd. De medewerker stemt met u en/of uw mantelzorger(s) de uit te voeren werkzaamheden af. Hierbij wordt er gekeken naar welke taken u zelf uitvoert en bij welke taken u ondersteuning nodig heeft. U kunt op ieder moment aangeven of u tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden. Dit kunt u met uw medewerker bespreken. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw Planner voor een passende oplossing.

op de website www.clientondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning en kunnen cliënten eenvoudig een Co (cliëntondersteuner) zoeken.

Cliënten: Corona vragen

Houd een afstand van minstens 1,5 meter tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Daarnaast is het altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waarin we nu zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder leest u welke maatregelen u zelf kunt toepassen (deze worden uiteraard ook door uw thuishulp/begeleider in acht genomen): 

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
 • Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Wast u na het hoesten of niezen uw handen. Een alternatief is om in uw elleboog te hoesten of te niezen;
 • Voor het drogen van uw handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden;
 • Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan; 
 • Maak voorwerpen die u vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon; 
 • Groet elkaar zonder aanraking;
 • Ventileer waar mogelijk ruimtes.

Zorgt u ervoor dat wanneer de thuishulp in een bepaalde ruimte dient te zijn, dat u plaatsneemt in een andere ruimte. 

Uit berichtgeving van het RIVM blijkt dat mondkapjes niet de oplossing zijn om besmetting te voorkomen. In principe hoeven alleen hulpverleners, mantelzorgers en mensen met koorts of luchtwegproblemen een mondkapje te dragen. Verkeerd gebruik van mondkapjes kan het risico op besmetting zelfs vergroten. Bijvoorbeeld door de buitenkant van het kapje aan te raken na het dragen, of door een mondkapje meerdere malen te gebruiken.

Wij hanteren het beleid dat we ‘groeten zonder aanraking’. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd. Houd te allen tijde een afstand van minimaal 1,5 meter. 

We willen de hygiëneregels nogmaals benadrukken en vragen altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Ongeacht of u of uw hulp wel of geen klachten als hoesten of verkoudheid heeft. Probeert u zelf in een andere ruimte plaats te nemen wanneer uw hulp in de aangegeven ruimte dient te zijn. Zo kunnen we uw veiligheid én die van onze huishoudelijke hulp of begeleider blijven garanderen.

We willen vragen om dit te melden bij uw contactpersoon van DNZT. Wij willen dit graag weten zodat we onze medewerkers een veilige werkomgeving kunnen bieden. Zodra de klachten zijn verdwenen horen we dat graag van u. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Het RIVM vraagt mensen met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden.  

We zullen het zorgmoment voor dit moment annuleren en vragen u, om opnieuw contact op te nemen als de klachten zijn verdwenen. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Het RIVM vraagt mensen met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Neem dus contact op met uw planner en stem samen af wat passend is in deze situatie.  

Vooralsnog is er geen noodzaak om de hulp af te zeggen, maar mocht u besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw planner. De uren die bij u ingepland staan worden wel in rekening gebracht.

Wij ontvangen graag een melding zodra er sprake is van gegronde vrees, zodat we onze medewerkers een veilige werkomgeving kunnen geven. U kunt dit doorgeven aan uw contactpersoon/planner. Er is sprake van gegronde vrees indien officiële instanties adviseren bepaalde plaatsen niet te bezoeken. Zolang er een (verdenking van) besmetting is, zal het zorgmoment worden geannuleerd. Wanneer de risico’s weg zijn, verlenen wij uiteraard weer graag de zorg die nodig is.

U mag uw vragen stellen aan uw contactpersoon/planner(via algemeen telefoonnummer keuzetoets 6). Ook hebben we een e-mailadres waar u uw vragen kunt stellen coronavirus@dnzt.nl Houd ook deze website goed in de gaten. www.dnzt.nl

Wij volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid. Die roept ons op om ons werk te blijven doen om het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de thuiszorg als vitaal beroep aangemerkt omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, goede hygiëne en zorgen voor de kwetsbare personen daaraan bijdraagt. Wanneer u, of uw omgeving, inschat dat de zorg niet of op een andere manier nodig is, neem dan contact op met uw contactpersoon/planner om dit te bespreken.

Hierin volgen wij de adviezen van het RIVM op. Medewerker moet dit bij ons melden. Hierna gaat medewerker 14 dagen in quarantaine en mag niet werken tot medewerker 24 uur klachtenvrij is.

Bespreek dit met de thuishulp en bel uw contactpersoon/planner als u echt twijfelt over de klachten van de thuishulp of als u er samen niet uit komt. 

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. We hebben deze maatregelen nogmaals bij onze medewerkers onder de aandacht gebracht. 

 • Was de handen regelmatig met water en zeep, vergeet ook de vingertoppen niet;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik in de prullenbak.

DNZT heeft besloten om de bovenstaande richtlijnen die het RIVM aangeeft te volgen. Ook hanteren wij de preventieve maatregel ‘groeten zonder aanraking’. We adviseren onze medewerkers u geen hand te geven of ander lichamelijk contact te hebben.  

Ja, wij moeten medewerkers informeren over symptomen, wijzen op hygiënevoorschriften, hoe te handelen bij klachten en te zorgen voor een veilige werkomgeving. 

Ja, deze mogelijkheid is er voor de basis boodschappen. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u dit bij uw de contactpersoon/planner aangeven. Hij of zij bespreekt dan met u en wat de mogelijkheden zijn en hoe dit in zijn werk gaat.

Medewerkers: Corona vragen zijn onder constructie

Wij volgen hierin de aanwijzingen en richtlijnen van de overheid. Die roept ons op om ons werk te blijven doen om het virus onder controle te houden. Het RIVM heeft de thuiszorg als vitaal beroep aangemerkt, omdat het zorgen voor een schoon en leefbaar huis, goede hygiëne en zorgen voor kwetsbare personen daaraan bijdraagt. Maar als je inschat dat de zorg niet of op een andere manier nodig, is neem dan contact op met je contactpersoon/Planner om dit te bespreken.   

Zolang jouw cliënten geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënten en bespreek dit. Het nummer vind je in ONS bij je planning. Hiervoor geldt wel dat je verlof op moet nemen en dit meldt bij je contactpersoon of Planner. De planner registreert dit in je planning en bij de client.

Zolang jouw cliënten geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt en bespreek dit. Hiervoor geldt wel dat je verlof op moet nemen en dit meldt bij je contactpersoon/planner. De planner registreert dit in je planning en bij de client.

We respecteren jouw keus wanneer jij besluit om niet aan het werk te willen, zonder dat jij of jouw cliënten klachten hebben. In dit geval kun je contact opnemen met jouw contactpersoon/Planner om verlof op te nemen. Echter doen wij een beroep op iedereen om de zorg aan onze cliënten te bieden die zij zo hard nodig hebben. 

Je kan natuurlijk altijd contact opnemen met jouw cliënten en planner om dit te bespreken. In overleg kan je verlof opnemen. Je kunt je hier niet voor ziek melden.

Omdat de thuiszorg en DNZT als vitaal beroep is aangemerkt, kun jij je werk blijven uitvoeren. Mocht jij hierover toch twijfelen, neem dan contact op met je contactpersoon/Planner.

 • Bij verkoudheid en/of hoesten en koorts; thuisblijven, overleg met contactpersoon/Planner;   
 • Koorts is bij meer dan > 38 graden. Dit kan gecontroleerd worden door onze bedrijfsarts;   
 • Bij alleen verkoudheid en/of hoesten is er geen reden om thuis te blijven omdat wij onder vitale beroepen vallen. Neem de hygiëne voorschriften wel in acht!

 • Mensen met voornoemde klachten die thuis moeten blijven, blijven thuis tot ze 1 dag niet meer hoesten en geen koorts hebben;   
 • Als familieleden nog klachten hebben mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft.  

Neem de hygiëne voorschriften wel in acht!!!!  

Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tussen jou en je cliënt. Het is daarnaast altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waar we nu in zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder lees je welke maatregelen je zelf kunt toepassen: 

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na het hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of te niezen;
 • Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts éénmalig worden gebruikt;
 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan; 
 • Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon;
 • Groet elkaar zonder aanraking;
 • Ventileer waar mogelijk ruimtes;
 • Volg de speciale maatregelen op die bij de werklocatie gelden.   

Wij hanteren het beleid dat we “groeten zonder aanraking”. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd. Zorg altijd voor een afstand van minimaal 1,5 meter. 

Het RIVM stelt nog steeds dat het niet bijdraagt aan het voorkomen van besmetting. Wij volgen deze richtlijnen. Wel vinden wij het erg belangrijk dat jullie je veilig voelen in je werkomgeving.

Nee, dat is niet nodig. In Nederland worden alleen mondkapjes geadviseerd voor medisch personeel. Mensen die werken met (mogelijk) besmette mensen gebruiken professionele mondkapjes. Deze mondkapjes helpen alleen als je ze op de juiste manier gebruikt; ze moeten heel goed sluiten over neus en mond en je moet ze regelmatig wisselen. De simpele (papieren) mondkapjes die veel mensen in bijvoorbeeld China gebruiken, beschermen de drager niet tegen het virus. Verkeerd gebruik van de mondkapjes geeft schijnzekerheid. 

DNZT heeft besloten om de richtlijnen die het RIVM ons aangeeft te volgen, we gaan dan ook nog geen extra middelen verstrekken. Ook de middelen die collega’s zelf aanschaffen, kunnen niet gedeclareerd worden. Op het moment dat de officiële instanties het standpunt wijzigen, zullen wij ook ons standpunt opnieuw bepalen. 

Bij angst en zorgen kan je als medewerker in overleg verlof opnemen. Je kan contact opnemen met jouw cliënt(en) en Planner om dit te bespreken. In overleg kan je verlof opnemen. Je kunt je hier niet voor ziek melden.

begrijpelijk. Kom je in deze situatie terecht? Neem dan (via mail) contact op met de vermelding van je naam, woonplaats en om welke instelling het gaat. Hierna verschaffen wij je een document dat aantoont dat je bij DNZT werkt en wel naar de client toe kan. Je kan dit mailen naar: coronavirus@dnzt.nl.

Nee, je dient na elke gewerkte dag een nieuw/schoon werktuniek te dragen. Indien jij meerdere dagen achter elkaar naar verschillende cliënten gaat, begrijpen we dat je niet iedere dag een nieuw en schoon kledingstuk kan dragen. In overleg is het mogelijk jouw cliënten te verspreiden over de week.

Voor kinderen van medewerkers in de thuiszorg is er een uitzondering gemaakt. Door de Minister is aangegeven dat de thuiszorg een “vitaal en cruciaal” beroep is. Dit betekent dat werk in de thuiszorg als belangrijk werk wordt gezien om verdere besmetting te voorkomen en daarmee het coronavirus te overwinnen. Een goede hygiëne is immers belangrijk in het bestrijden van het virus. Voor medewerkers die in een vitaal/cruciaal beroep werken, gelden er andere richtlijnen qua sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Dit betekent dat voor medewerkers die in de thuiszorg werkzaam zijn, de scholen en kinderdagverblijven wel open zijn. Je kunt jouw kind overdag naar school of het kinderdagverblijf brengen en jouw kind wordt daar opgevangen. Dit kost jou geen geld. Op die manier wil de Minister ervoor zorgen dat je jouw belangrijke werk gewoon kunt uitvoeren en daarmee Nederland helpt om zo snel mogelijk dit virus te overwinnen. Stem wel even met de school of kinderdagverblijf af tot hoe laat ze open zijn. 

Voor ouders of verzorgden die werken in cruciale beroepsgroepen, blijven de scholen en kinderopvanglocaties wel open. Zij kunnen dan aan het werk, terwijl hun kinderen daar worden opgevangen. Het gaat specifiek om personeel in de (thuis)zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, de voedselketen, brandstoffentransport, het ophalen en inzamelen van afval en vuilnis, kinderopvang, media en communicatie, de hulpverleningsdiensten en noodzakelijke overheidsprocessen. Als één van de ouders in de vitale sector werkt, heeft jouw kind ook recht op opvang. Wanneer jouw kinderen geen gezondheidsklachten hebben, kun jij aangeven bij het kinderdagverblijf dat jij recht hebt op opvang. Dit betekent dat de werkzaamheden die je voor DNZT uitvoert als vitaal beroep wordt aangemerkt. Lukt dit niet? Dan moet je contact op nemen met je gemeente waar jij in woont om hier iets voor te regelen.

Wij zullen jou dan eerst vragen om in je eigen omgeving te zoeken naar opvang.  Wanneer dat niet lukt, bel dan met jouw contactpersoon/Planner om te overleggen wat de mogelijkheden zijn zodat jij eventueel (vakantie)verlof op kan nemen. 

Voor cliënten gelden dezelfde richtlijnen als voor anderen inwoners van Nederland. Als je bij een cliënt bent en je herkent bovenstaande signalen, schakel dan meteen met jouw contactpersoon/Planner. In overleg kijken we of het zorgmoment verzet kan worden tot de klachten weg zijn of de richtlijnen van het RIVM zijn aangepast.  Omdat wij het welzijn van onze cliënten belangrijk vinden, kan je de cliënt adviseren om contact met de huisarts op te nemen als er aanleiding is voor (verdenking) van het coronavirus. Als jij je zorgen maakt over de gezondheid van de cliënt, overleg dan met jouw contactpersoon/Planner. Hij of zij kan dan eventueel contact opnemen met de contactpersoon van onze cliënt.  

Neem contact op met je contactpersoon/Planner. Deze zal contact opnemen met de cliënt en verdere afspraken met de cliënt maken wanneer de werkzaamheden weer hervat kunnen worden. Indien jij geen gezondheidsklachten hebt, kun je ingezet worden bij een andere cliënt die we op dat moment geen hulp kunnen bieden.  

Stop met je werkzaamheden, vermijd contact met de cliënt en neem direct contact op met je contactpersoon/Planner voor verdere instructies. Bij echt vastgestelde corona en/of contact gehad met een vastgestelde corona patiënt moet medewerker 14 dagen thuisblijven. DNZT registreert en houden met je contact over de situatie.

Ja, we vragen cliënten dit bij ons te melden zodat wij onze Thuishulpen en Begeleiders een veilige werkomgeving kunnen bieden. We vragen daarbij om allereerst contact op te nemen met de huisarts, maar ook ons op te hoogte te stellen via contactpersoon/Planner.

Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Adviseer een cliënt altijd contact op te nemen als hij of zij: 

 • Koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid);
 • De afgelopen twee weken in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus;
 • Of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het Coronavirus. 

Indien er na 14 dagen geen gezondheidsklachten bij de cliënt zijn, kun jij hier gewoon weer aan het werk.  

Indien jouw cliënt binnen 14 dagen geen gezondheidsklachten heeft, kun jij hier gewoon aan het werk.  

Zolang jouw cliënten of jij geen gezondheidsklachten hebben, kun je gewoon aan het werk bij deze cliënten. Wil je het zekere voor het onzekere nemen, neem dan zelf telefonisch contact op met jouw cliënt(en) en bespreek dit en geeft dit door aan DNZT. Het nummer vind je in ONS bij de planning. Bij enige twijfel neem je altijd contact op met je contactpersoon/Planner.  

We snappen dat er behoefte is aan alternatieve dienstverlenging. Boodschappen doen is een mogelijkheid, maar wel altijd in overleg met jouw contactpersoon/Planner. Neem contact met hem/haar op en stem samen af of het mogelijk is en waar je op moet letten. 

We krijgen veel vragen welke maatregelen jullie bij cliënten kunnen toepassen om zo veilig mogelijk te werken. We willen de hygiëneregels nogmaals benadrukken én vragen je om altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden. Ongeacht of jij of de cliënt wel of geen klachten heeft als hoesten of verkoudheid. Vraag jouw cliënt dan ook actief om op afstand te blijven en als het kan in een andere ruimte plaats te nemen. De richtlijnen van het RIVM geven aan dat persoonlijke beschermingsmiddelen niet nodig zijn zolang jij de 1,5 meter in acht kunt nemen. 

Controleer als eerste je spam box? Wellicht is hierin de mail terechtgekomen. Mocht dit niet zo zijn en heb je jezelf wellicht eerder afgemeld of ben je niet op de mailinglijst terecht gekomen. Neem dan contact op met je contactpersoon/Planner.