Veelgestelde vragen

Informatie Coronavirus:
De gezondheid van onze cliënten én die van onze medewerkers staat bij De Nieuwe Zorg Thuis voorop. Daarom blijven de volgende aanwijzingen belangrijk:
• Schud geen handen.
• Bewaar afstand (anderhalve) meter tussen de cliënt en de medewerker.
• Was regelmatig de handen met zeep.
• Hoest en nies in de elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.

Bij klachten passend bij het coronavirus gelden voor zowel cliënt als medewerker de RIVM-richtlijnen: blijf thuis en laat u testen.

Neem uiteraard ook direct contact op met uw contactpersoon/planner op kantoor via telefoonnummer: 085-0239043, keuzetoets 1.


Of kies een onderwerp


Medewerkers

Je krijgt als medewerker van De Nieuwe Zorg Thuis de reiskosten volgens CAO-VVT. Wij streven ernaar om te zorgen dat jouw cliënten binnen een straal van 10 km wonen, zodat je met de fiets er naar toe zou kunnen en er alleen sprake is van een fietsvergoeding.

De Nieuwe Zorg Thuis betaalt de salarissen per periode van 4 weken uit. Dit is altijd op de vrijdag in de 2e week van de periode. Voor de betaaldata zie: Betaalschema lonen 2021

Ja, je krijgt als medewerker één contactpersoon en dit is tevens je planner van jouw regio.

De Nieuwe Zorg Thuis werkt met ONS. Jij, als medewerker krijgt inlogcodes waarmee je jouw rooster in kan zien en je gewerkte uren kan accorderen. Hiermee kun je verder ook communiceren met jouw planner.

Wanneer je ziek bent neem je eerst zelf contact op met je cliënten om te melden dat je niet kunt komen. Daarna meld je je dezelfde dag telefonisch ziek tussen 8.30 en 9.30 uur bij de afdeling planning van DNZT via telefoonnummer 085-0239043. Kies vervolgens optie 1 voor de afdeling planning. Je geeft door welke client er vervanging nodig heeft. Het heeft de voorkeur dat, wanneer jouw verzuim kortdurend is, je een andere dag met de cliënt afspreekt zodat de cliënt weinig wisselingen heeft. Zie voor verdere info het handboek medewerkers.

Zie het handboek van De Nieuwe Zorg Thuis voor de regels en procedures.

Ja, dat is verplicht m.b.t. de fiscus en afdrachten.

Cliënt

Ja, de planners van De Nieuwe Zorg Thuis regelen voor u invalkrachten tijdens de vakantie en/of ziekte van uw vaste medewerker. Het kan wel voorkomen dat de invalkracht niet altijd op dezelfde dag en tijd kan zoals u gewend bent. Dit wordt in goed overleg met u als cliënt besproken.

De Nieuwe Zorg Thuis is bezig met het opstellen van een digitale zorgmap. Wilt u toch over een zorgmap van De Nieuwe Zorg Thuis beschikken, dan kunt u deze downloaden bij het tabblad documenten bij het kopje cliënten.

Ja, dat is een verplichting vanuit de gemeente en hiermee bewaakt De Nieuwe Zorg Thuis uw inzet van zorg.

Ja, dit is zowel Arbo technisch als verzekering technisch verplicht.

Het eerste contact heeft u met een van onze Planners. Deze bespreekt samen met u de wensen en mogelijkheden voor de hulp thuis (Hulp bij het huishouden en/of begeleiding). Via Menu - Onze mensen op kantoor - kunt u zien wie uw vaste aanspreekpunt is. Onze Planners zijn bereikbaar via (+31) 085 023 90 43 keuze 1. De Planner bespreekt ook met u welke medewerker op welke momenten gaat starten. In sommige gevallen kan het zijn dat er eerst een afspraak met u wordt gemaakt met een van onze huisbezoekers om nadere werkafspraken te maken.

Uw medewerker komt bij u thuis op de afgesproken dag en tijd. De medewerker stemt met u en/of uw mantelzorger(s) de uit te voeren werkzaamheden af. Hierbij wordt er gekeken naar welke taken u zelf uitvoert en bij welke taken u ondersteuning nodig heeft. U kunt op ieder moment aangeven of u tevreden bent over de uitvoering van de werkzaamheden. Dit kunt u met uw medewerker bespreken. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met uw Planner voor een passende oplossing.

op de website www.clientondersteuning.co.nl is informatie te vinden over cliëntondersteuning en kunnen cliënten eenvoudig een Co (cliëntondersteuner) zoeken.

Nee, helaas mogen onze huishoudelijke medewerkers geen medische handelingen verichten.

Cliënten: Corona vragen

Houd een afstand van minstens 1,5 meter tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Daarnaast is het altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waarin we nu zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder leest u welke maatregelen u zelf kunt toepassen (deze worden uiteraard ook door uw thuishulp/begeleider in acht genomen): 

 • Was regelmatig uw handen met water en zeep;
 • Houd een papieren zakdoek voor uw mond als u niest of hoest en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Wast u na het hoesten of niezen uw handen. Een alternatief is om in uw elleboog te hoesten of te niezen;
 • Voor het drogen van uw handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts eenmalig gebruikt worden;
 • Raak zo min mogelijk uw mond, neus of ogen aan; 
 • Maak voorwerpen die u vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon; 
 • Groet elkaar zonder aanraking;
 • Ventileer waar mogelijk ruimtes.

Zorgt u ervoor dat wanneer de thuishulp in een bepaalde ruimte dient te zijn, dat u plaatsneemt in een andere ruimte. 

Wij hanteren het beleid dat we ‘groeten zonder aanraking’. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd. Houd te allen tijde een afstand van minimaal 1,5 meter. 

We willen de hygiëneregels nogmaals benadrukken en vragen altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden tussen u en uw huishoudelijke hulp of begeleider. Ongeacht of u of uw hulp wel of geen klachten als hoesten of verkoudheid heeft. Probeert u zelf in een andere ruimte plaats te nemen wanneer uw hulp in de aangegeven ruimte dient te zijn. Zo kunnen we uw veiligheid én die van onze huishoudelijke hulp of begeleider blijven garanderen.

We willen vragen om dit te melden bij uw contactpersoon van DNZT. Wij willen dit graag weten zodat we onze medewerkers een veilige werkomgeving kunnen bieden. Zodra de klachten zijn verdwenen horen we dat graag van u. We volgen hierin de richtlijnen van het RIVM. Het RIVM vraagt mensen met een verkoudheid, die hoesten of koorts hebben hun sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden en zich te laten testen.   

Wij ontvangen graag een melding zodra u klachten heeft die horen bij het coronavirus. Zolang er een (verdenking van) besmetting is, zal het zorgmoment worden geannuleerd. Wanneer de risico’s weg zijn, verlenen wij uiteraard weer graag de zorg die nodig is.   

U mag uw vragen stellen aan uw contactpersoon/planner (via algemeen telefoonnummer keuzetoets 1). Ook hebben we een e-mailadres waar u uw vragen kunt stellen coronavirus@dnzt.nl Houd ook deze website goed in de gaten. www.dnzt.nl

Hierin volgen wij de adviezen van het RIVM op. Medewerker moet dit bij ons melden. Bij besmetting gaat de medewerker 7 dagen in quarantaine en mag niet werken tot de medewerker 48 uur koortsvrij en 24 uur klachtenvrij is.

De thuishulp moet thuisblijven en zich laten testen. Bij een negatieve testuitslag mag de thuishulp met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk met algemene hygiënemaatregelen. Neem contact op met uw contactpersoon/planner, als u er samen niet uitkomt.

Nee, dat is niet mogelijk. Medewerkers mogen zelf een keuze maken of ze zich laten vaccineren. Wij mogen dit niet vragen of registreren. Wij kunnen dus niet aangeven of een medewerker wel of niet is gevaccineerd. Wel hanteren we de algemene hygiënemaatregelen en anderhalve meter afstand om uw gezondheid te kunnen waarborgen.

Medewerkers: Corona vragen

Blijf thuis en neem contact op met je Planner. Het gezinslid moet zich direct laten testen. Als de test negatief is, kun je weer aan het werk. Als de huisgenoot positief is getest (dus een coronabesmetting heeft), dan kun je na 10 dagen na het laatste contact (zonder klachten) weer aan het werk.

 • Bij verkoudheid en/of hoesten en/of koorts; thuisblijven, overleg met contactpersoon/Planner;   
 • Laat je direct testen;
 • Als de test negatief is, mag je met milde klachten (in ieder geval geen koorts) weer aan het werk met algemene hygiënemaatregelen. Dit geldt niet als je in quarantaine bent, dan moet de quarantaineperiode afgemaakt worden.
 • Indien de test positief is, volgt bron-en contactopsporing door de GGD. Iedereen in het huishouden blijft thuis en kan zich na 5 dagen laten testen. Jij blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen EN 48 uur koortsvrij EN ten minste 24 uur symptoomvrij.

Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tussen jou en je cliënt. Het is daarnaast altijd erg belangrijk om te zorgen voor een goede persoonlijke hygiëne. In de situatie waar we nu in zitten, is dit des te belangrijker. Hieronder lees je welke maatregelen je zelf kunt toepassen: 

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Houd een papieren zakdoek voor je mond als je niest of hoest, en gooi deze daarna weg in de afvalemmer. Was na het hoesten of niezen je handen. Een alternatief is om in je elleboog te hoesten of te niezen;
 • Voor het drogen van handen zijn een stuk keukenrol, een schoon papieren handdoekje, warme lucht of een handdoekrol geschikt. Het is belangrijk dat materialen om handen aan te drogen slechts éénmalig worden gebruikt;
 • Raak zo min mogelijk je mond, neus of ogen aan; 
 • Maak voorwerpen die je vaak aanraakt, zoals deurklinken en kranen, regelmatig schoon;
 • Groet elkaar zonder aanraking;
 • Ventileer waar mogelijk ruimtes.

Wij hanteren het beleid dat we “groeten zonder aanraking”. Hiermee wordt handen schudden en ander direct contact tussen mensen vermeden en het risico op overdracht via de handen en lichamelijk contact aanzienlijk verminderd. Zorg altijd voor een afstand van minimaal 1,5 meter. 

Wij zullen jou dan eerst vragen om in je eigen omgeving te zoeken naar opvang.  Wanneer dat niet lukt, bel dan met jouw contactpersoon/Planner om te overleggen wat de mogelijkheden zijn zodat jij eventueel (vakantie)verlof op kan nemen. 

Voor cliënten gelden dezelfde richtlijnen als voor anderen inwoners van Nederland. Als je bij een cliënt bent en je herkent bovenstaande signalen, schakel dan meteen met jouw contactpersoon/Planner. In overleg kijken we of het zorgmoment verzet kan worden tot de klachten weg zijn. Omdat wij het welzijn van onze cliënten belangrijk vinden, kan je de cliënt adviseren om contact met de huisarts en/of GGD op te nemen als er aanleiding is voor (verdenking) van het coronavirus. Als jij je zorgen maakt over de gezondheid van de cliënt, overleg dan met jouw contactpersoon/Planner. Hij of zij kan dan eventueel contact opnemen met de contactpersoon van onze cliënt.  

Stop met je werkzaamheden, vermijd contact met de cliënt en neem direct contact op met je contactpersoon/Planner voor verdere instructies. Bij echt vastgestelde corona en/of contact gehad met een vastgestelde corona patiënt moet medewerker 10 dagen thuisblijven. DNZT registreert en houden met je contact over de situatie.

Hierin volgen wij de richtlijnen van het RIVM. Adviseer een cliënt altijd contact met ons op te nemen als hij of zij: 

 • Verkoudheids- of luchtwegklachten of koorts heeft;
 • De afgelopen 10 dagen in een land/regio geweest is met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus;
 • Of de afgelopen 10 dagen contact heeft gehad met een patiënt met het Coronavirus. 

Indien jouw cliënt binnen 10 dagen geen gezondheidsklachten heeft, of na 5 dagen een negatieve testuitslag heeft, dan kun jij hier weer aan het werk.