Telefoon van ons in de avond?
Per 1 maart 2024 kan het voorkomen dat u ook 's avonds door ons wordt gebeld. Als we u niet kunnen bereiken, nemen we graag de volgende dag nogmaals contact met u op!
Voer hieronder uw postcode in en vind
het telefoonnummer van uw zorgregio!
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid neemt steeds meer toe. Ook DNZT heeft op dit vlak diverse stappen gezet en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Bij elke stap die wij zetten, is MVO een vast onderdeel die bijdraagt aan het vormen van ons DNA.

Tijdens onze inkoopprocessen is het geen optie meer om te kijken naar een milieubewust inkoopbeleid. Dit is een harde eis. Een eis aan onszelf, maar ook zeker aan onze leveranciers.

In 2019 heeft DNZT een interne verbouwing ondergaan, waarbij de rode draad in dit proces het maatschappelijk verantwoord ondernemen is geweest.
Zo hebben we gekozen voor duurzame isolatie, ledverlichting (energiezuinig), lichtsensoren en een onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen. 

In navolging van deze stappen hebben we ons beleid verder uitgerold met o.a. energiezuinige werkplekken, digitaal werken, iedere werkplek voorzien van de mogelijkheid tot staand werken en het beschikbaar stellen van bedrijfsfruit.

Omdat DNZT heel graag wil zorgen voor haar medemens, vinden wij het belangrijk dat je start bij de basis.
Deze basis ben je zelf. Wij vinden het dus belangrijk dat je heel goed voor jezelf zorgt. Zodra je goed voor jezelf zorgt, ben je ook in staat om heel goed voor een ander te zorgen. 
Om dit te stimuleren heeft DNZT een sportruimte gecreëerd, waar medewerkers kunnen sporten en zo kunnen werken aan -of het bijhouden van hun eigen gezondheid. 

Naast deze sport mogelijkheid, daagt DNZT haar medewerkers ook graag uit tot het meedoen aan een beweeg competitie. Door deel te nemen aan deze competitie beweeg je geregeld en draag je bij aan een betere gezondheid voor jezelf, waardoor je meer in staat kunt zijn om te zorgen voor de medemens.

Door te investeren in het welbevinden en in de ontwikkeling van onze medewerkers creëren we mogelijkheden.
Deze mogelijkheden worden omgezet in doelen door deel te nemen aan onze e-learningprogramma's. 
Deze carrousel bevat diverse scholingen die gericht zijn op de specifieke situaties die onze medewerkers dagelijks ervaren.

Door iedereen te betrekken, kan en zal er niemand langs de kant staan. Dat vinden wij belangrijk.
Iedereen doet ertoe! Iedereen mag schitteren in zijn of haar eigen kracht. Ook onze medemens die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, om welke reden dan ook. Talent moet benut worden. DNZT draagt bij aan diverse programma's om talenten weer in het licht te zetten en daarmee iedereen het gevoel te geven dat je een bijdrage levert binnen onze maatschappij.

Zo heten wij iedereen Welkom bij Jouw Nieuwe Thuis!