Telefoon van ons in de avond?
Per 1 maart 2024 kan het voorkomen dat u ook 's avonds door ons wordt gebeld. Als we u niet kunnen bereiken, nemen we graag de volgende dag nogmaals contact met u op!
Voer hieronder uw postcode in en vind
het telefoonnummer van uw zorgregio!
Ambassadeurs DNZT brengen stukje Meppel naar Zutphen

Ambassadeurs DNZT brengen stukje Meppel naar Zutphen

Hilje Lammers en Carla Keijzer gaan De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) een gezicht geven in Zutphen. Zij zijn aangesteld als ambassadeurs om cliënten een luisterend oor te bieden en anderzijds medewerkers van DNZT onder meer te helpen met vragen. Door elke vrijdag tussen 10.30 en 13.00 uur aanwezig te zijn in wijkcentrum Waterkracht, brengen Hilje en Carla een stukje Meppel naar Zutphen.

Terug

Dat is het idee achter deze nieuwe manier om de zichtbaarheid te vergroten in gemeenten waar DNZT actief is. Te beginnen in Zutphen, met de intentie om deze werkwijze ook uit te rollen in de gemeenten Assen, Zwolle en Westerkwartier.

Zichtbaarheid vergroten
Het aantal organisaties dat huishoudelijke hulp aanbiedt in Zutphen is het afgelopen jaar teruggebracht van veertien naar drie. Daarmee is het aantal cliënten van DNZT in één klap vervijfvoudigd, van ongeveer 100 naar 550. “Daarom vonden we het heel belangrijk om onze zichtbaarheid te vergroten in Zutphen”, legt accountmanager Mark van der Veen uit. “We zochten naar een manier om de drempel naar ons hoofdkantoor in Meppel te verlagen en om daadwerkelijk fysiek aanwezig te zijn, voor zowel cliënten als medewerkers.”

Zodoende ontstond het idee om een ambassadeur aan te stellen; iemand die DNZT zowel intern als extern vertegenwoordigt. Het klonk Hilje en Carla als muziek in de oren. Beiden maakten in september 2021 de overstap van Thuiszorg Matilda, omdat die organisatie niet langer actief is in Zutphen. Ze maakten doelbewust de keuze om als huishoudelijke hulp aan de slag te gaan voor DNZT, dat naast T-Zorg en Help Gewoon deze zorg verdeelt over 1300 cliënten in Zutphen. “De persoonlijke benadering en het contact met DNZT voelde vanaf het eerste moment goed”, zegt Hilje. Carla knikt instemmend.

Jarenlange ervaring
Ze kennen elkaar al van jongs af aan en zijn buren. Toch wisten ze niet van elkaar dat ze hadden gesolliciteerd op de nevenfunctie van ambassadeur. “Toen we dat van elkaar hoorden, hebben we geopperd om het samen te doen, omdat we elkaar perfect kunnen aanvullen en we zodoende de uren (10 in totaal) mooi kunnen verdelen”, zegt Carla, die al twintig jaar ervaring heeft in de thuiszorg. Hilje maakte drie jaar geleden de switch van het kappersvak naar de thuiszorg. “Ik wilde niet meer op zaterdag werken, maar wel graag met mensen blijven werken”, legt ze uit. “Het bevalt uitstekend.”

Het persoonlijke contact met cliënten en iets voor een ander kunnen betekenen, zijn belangrijke drijfveren voor beiden. “Veel cliënten zijn eenzaam of hebben behoefte aan sociaal contact. Een praatje maken, oprechte interesse tonen is voor velen heel waardevol”, zegt Hilje. “Huishoudelijke hulp gaat echt verder dan schoonmaken alleen”, benadrukt Carla.

Belangrijke taak
In het verlengde daarvan kan een buurthuis ook een belangrijke taak vervullen. “Door elke week aanwezig te zijn in wijkcentrum Waterkracht, denken we dan ook de ideale invulling te hebben gevonden voor de wens om ons contact met cliënten te intensiveren”, verklaart Mark.

Het mes snijdt daarbij aan vele kanten. Naast dat cliënten in het wijkcentrum terechtkunnen voor een luisterend oor, of simpelweg voor een bak koffie bij behoefte aan sociaal contact, zijn de ambassadeurs ook aanwezig om een rol te vervullen in de informatievoorziening omtrent het voorliggend veld. “Veel cliënten weten niet bij welke instanties ze allemaal terechtkunnen voor hulp of bij specifieke klachten. Met Hilje en Carla als ambassadeurs kunnen we op die manier eveneens een belangrijke taak vervullen in wijkcentrum Waterkracht.”

Extra schil
Daarnaast is het lokale aanspreekpunt in de vorm van een ambassadeur, ook waardevol voor medewerkers. “Feitelijk hebben we een extra schil aangebracht, die de drempel naar het hoofdkantoor verlaagt.” Het wijkcentrum is op vrijdag namelijk ook een plek waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en terecht kunnen bij vragen. Hilje: “Mooi om op deze manier iets extra’s te kunnen betekenen voor zowel cliënten als collega’s. Deze functie is een ideale aanvulling op de huishoudelijke hulp die we al bieden.”

Tot slot hoopt DNZT op deze wijze ook nieuwe medewerkers aan te kunnen boren. “Door de arbeidskrapte is daar sterk behoefte aan”, zegt Mark. Hilje en Carla proberen anderen te enthousiasmeren door onder meer te flyeren. “Maar mond-tot-mondreclame werkt het beste”, hebben Hilje en Carla gemerkt. “Op die manier hebben we al drie nieuwe medewerkers geworven.” Of zoals Mark het kernachtig samenvat: “Hilje en Carla geven ‘dat kantoor uit Meppel’ nu echt een gezicht in Zutphen.”