Voer hieronder uw postcode in en vind
het telefoonnummer van uw zorgregio!
Statushouders aan het werk bij De Nieuwe Zorg Thuis

Statushouders aan het werk bij De Nieuwe Zorg Thuis

Op 15 juni 2023 jl. werd door de gemeente Coevorden een informatiebijeenkomst georganiseerd, waar De Nieuwe Zorg Thuis graag bij aansloot.

Tijdens deze bijeenkomst is allereerst uitleg gegeven over het traject dat een asielzoeker doorloopt wanneer hij of zij in Nederland arriveert.

Wanneer de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, is deze persoon een statushouder. Met het statushouderschap kan een kandidaat ook in Nederland werken.

Terug

Voor (zorg)organisaties is het fijn om wat handvatten en tools te ontvangen om ook statushouders te kunnen verwelkomen op de werkvloer.

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn deze tips en tricks aangereikt door Fikri el Makrini van Sosytraining. Zo hebben we gesproken over de positie van statushouders, het opleidingsniveau en het herkennen en signaleren van interculturele uitdagingen.

Het was een erg interessante bijeenkomst waarin veel eyeopeners zijn besproken.

Als praktisch voorbeeld is het voor mensen vanuit bijvoorbeeld het Midden-Oosten gebruikelijk om iemand niet in de ogen aan te kijken tijdens een gesprek, uit teken van respect.

Wij Nederlanders zijn gewend dat je iemand aankijkt als je met diegene een gesprek voert. Waar dit door ons wellicht als disrespect kan worden gezien, betekent dit vanuit hen juist precies het tegenovergestelde. Dit soort praktische voorbeelden hebben ervoor gezorgd dat we met een frisse blik en veel nieuwe informatie de zaal verlieten aan het einde van de middag.

Vanuit De Nieuwe Zorg Thuis hebben we erg veel zin om de mogelijkheden te verkennen om meer statushouders als Huishoudelijke Hulp aan het werk te helpen!