Telefoon van ons in de avond?
Per 1 maart 2024 kan het voorkomen dat u ook 's avonds door ons wordt gebeld. Als we u niet kunnen bereiken, nemen we graag de volgende dag nogmaals contact met u op!
Voer hieronder uw postcode in en vind
het telefoonnummer van uw zorgregio!
Interview met           Petra Verlaan - Booi (Manager HR)

Interview met Petra Verlaan - Booi (Manager HR)

Terug

Kun je me iets vertellen over je achtergrond en hoe je bij ons bedrijf bent gekomen?

Ik heb verschillende opleidingen afgerond, waaronder Personeel en arbeid aan de NHL en Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik heb ervaring opgedaan als Senior Beleidsadviseur HR & Organisatieontwikkeling binnen Rijksoverheid en als HR-adviseur in onder andere de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Via een gemeenschappelijke kennis ben ik in gesprek geraakt met Annemieke voor de functie van manager HR. Na een twee prettige sollicitatiegesprekken ben ik aangenomen en per 1 april gestart.

Wat is jouw rol binnen het bedrijf en wat zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden?

Als HR-manager heb ik zowel operationele als strategische verantwoordelijkheden. Ik stuur een HR-team aan, bestaande uit drie HR-medewerkers en daarnaast fungeer ik ook als sparringpartner en adviseur, waarbij ik ondersteun bij HR-gerelateerde vraagstukken.

Wat vind je het leukst aan werken bij ons bedrijf?

Wat ik het leukst vind aan werken bij DNZT is de ongedwongen cultuur, waarin ik mezelf kan zijn en de korte lijnen in de communicatie. Deze aspecten dragen bij aan een positieve werkomgeving en maken het werk hier zeer aangenaam.

Kun je me een voorbeeld geven van een uitdagend project of situatie waar je aan hebt gewerkt en hoe je daarmee bent omgegaan?

Een voorbeeld van een uitdagend project waar ik aan heb gewerkt bij de Raad voor de Kinderbescherming was het aanpakken van een hoog ziekteverzuim. In eerste instantie lag de focus op het terugdringen van het verzuim, maar gaandeweg verschoof de nadruk naar preventieve maatregelen om het verzuim te voorkomen. Dit project resulteerde in waardevolle gesprekken en interventies, waarbij medewerkers steeds meer eigen verantwoordelijkheid kregen binnen de zelforganiserende teams.

Hoe ziet een typische werkdag er voor jou uit?

Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en variatie met zich mee. De ene dag staat in het teken van werkoverleg met de HR-medewerkers, waar we verschillende acties bespreken en plannen. Op een andere dag voer ik gesprekken met de arbodienst om de dienstverlening te optimaliseren. Vervolgens kan ik bezig zijn met een ontslagzaak of verzuimbegeleiding. Mijn werk is zeer divers en dat maakt het juist zo boeiend en uitdagend. Ik moet constant schakelen tussen verschillende taken en vraagstukken, wat me de kans geeft om mijn HR-vaardigheden in verschillende contexten toe te passen. Het houdt mijn werk fris en dynamisch.

Hoe zou je de bedrijfscultuur hier omschrijven?

De bedrijfscultuur kan worden omschreven als een inclusieve familiebedrijfscultuur, waarin het mogelijk is om jezelf te zijn en waar iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen. Competenties en vaardigheden worden gewaardeerd, en niemand wordt buitengesloten. Iedereen wordt aangemoedigd om zijn of haar unieke bijdrage te leveren.

Op welke manier(en) kun je jezelf verder ontwikkelen binnen het bedrijf?

Binnen het bedrijf krijg ik de kans om mezelf verder te ontwikkelen door deel te nemen aan diverse projecten waarin ik momenteel minder ervaring heb, zoals SROI (Social Return on Investment) en aanbestedingen. Ik waardeer de geboden ruimte om mijn inbreng te leveren en actief betrokken te worden bij deze projecten. Dit stelt me in staat om mijn vaardigheden en kennis uit te breiden en een waardevolle bijdrage te leveren aan de groei en het succes van het bedrijf.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste eigenschappen die nodig zijn om succesvol te zijn in jouw functie?

Belangrijke eigenschappen die nodig zijn om succesvol te zijn in mijn functie zijn communicatieve vaardigheden, empathie, probleemoplossend vermogen, leiderschap, organisatorische vaardigheden, vertrouwelijkheid en integriteit, en flexibiliteit.

Wat is het meest uitdagende aspect van je werk en hoe ga je daarmee om?

Het meest uitdagende aspect van mijn functie binnen de nieuwe thuiszorgorganisatie is de afstand, waardoor het lastig is om medewerkers persoonlijk te ontmoeten. Daarnaast vind ik het een uitdaging om binnen de verschillende wensen van de diverse gemeenten een personeelsbeleid te hanteren dat passend is.

Kun je een specifiek project of prestatie noemen waar je trots op bent? Wat maakt dit project of deze prestatie zo bijzonder voor jou?

Ik ben trots op mijn betrokkenheid bij een project dat plaatsvond vóór de WMO in werking trad. Als medewerker van een pilot hebben we toen een zelfstandige stichting opgezet, die verantwoordelijk was voor het uitvoeren van indicaties namens de gemeente. We hebben dit op een laagdrempelige manier gedaan door keukentafelgesprekken met de burgers te voeren. Het was een waardevol project dat een positieve impact had op de gemeenschap en de toegankelijkheid van zorg verbeterde voor de betrokken burgers.

Wat motiveert jou om elke dag naar je werk te komen? Zijn er specifieke doelen die je nastreeft?

Wat me motiveert om elke dag naar mijn werk te komen, zijn de prettige collega's, de mooie doelstellingen van de thuiszorgorganisatie en de leuke afwisselende functie. Ik hoop elke dag een positief verschil te kunnen maken voor de organisatie en haar medewerkers vanuit mijn rol als HR-manager.

Hoe zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en trends binnen jouw vakgebied?

Om mijn kennis up-to-date te houden, onderhoud ik actief contact met HR-collega's buiten de organisatie, lees ik nieuwsbrieven, sluit ik aan bij Webinars en zoek ik actief naar nieuwe informatie tijdens het evalueren van bestaande werkwijzen en bij betrokkenheid bij nieuwe projecten.

Wat zijn enkele belangrijke lessen die je hebt geleerd tijdens je carrière tot nu toe?

Tijdens mijn carrière heb ik enkele belangrijke lessen geleerd. Het is essentieel om te werken op een plek waar ik mijn kracht kan benutten en waar ik mezelf kan zijn. Daarnaast heb ik geleerd hoe belangrijk het is om een goede balans te vinden tussen werk en privé, oftewel "work hard / play hard."

Hoe ga je om met stressvolle situaties op het werk? Heb je bepaalde strategieën of technieken die je toepast?

In stressvolle situaties op het werk heb ik gemerkt dat het soms helpt om een stap terug te nemen en wat afstand te nemen, zodat ik de situatie beter kan overzien. Het nemen van rust en een goede nachtrust kan wonderen doen, omdat het probleem vaak minder overweldigend lijkt na een goede rustperiode. Ik vind het ook nuttig om de situatie in behapbare delen op te delen, zodat ik er effectiever mee om kan gaan. Het gezegde "Een olifant eet je in stukjes" herinnert me eraan om geduldig en gestructureerd te werken aan het oplossen van uitdagingen, wetende dat elke stap in de goede richting bijdraagt aan de uiteindelijke oplossing. Ik ben ook niet bang om hulp te vragen als dat nodig is.