Dienstverlening en voorwaarden

Dienstverlening en voorwaarden

Welke dienstverlening leveren wij?

 • DNZT Service en Bemiddeling is een bemiddelingsorganisatie voor hulp bij het huishouden of mantelzorgondersteuning. Wij bemiddelen tussen cliënten en alfahulpen (Dienstverleners Aan Huis). 
 • Dit betekent dat u formeel werkgever bent van de alfahulp, dus u en uw hulp sluiten een arbeidsovereenkomst af. 
 • Wij werven en bemiddelen een geschikte hulp voor u op basis van uw wensen.
 • Wij zoeken op verzoek van u vervanging bij langdurige ziekte, vakantie of vertrek van de hulp. Bij kortdurende ziekte, afwezigheid of acute verhindering van uw hulp zal uw hulp in overleg met u, de uren verschuiven naar een andere dag.
 • Wij betalen de maandelijkse vergoeding aan uw hulp voor de gewerkte uren

Welke voorwaarden hanteren wij?

 • Betalingen voor de geleverde dienstverlening zijn alleen mogelijk per maand via automatische incasso. Hiervoor ondertekent u een machtiging.
 • De automatische incasso is op basis van gewerkte uren, evenals de betaling aan de hulp. Dus als uw hulp ziek of op vakantie is en u heeft geen vervangende hulp gekregen, dan hoeft u niet te betalen.
 • Als werkgever dient u zelf aan ons door te geven, dat uw hulp niet is geweest en/of minder heeft gewerkt dan afgesproken.
 • Als u het aantal uren hulp wilt wijzigen, dan dient u dit vooraf aan ons door te geven.
 • Als hulp niet nodig is voor langere tijd, bijvoorbeeld vakantie, dan dient u dit minimaal 6 weken van te voren aan ons door te geven.
 • Als werkgever bent u aansprakelijk voor schade aan derden, die ontstaat door handelingen van uw werknemer. Mocht uw hulp bijvoorbeeld onverhoopt tijdens het opruimen koffie morsen over uw visite, dan bent u als werkgever aansprakelijk voor de schade die is aangebracht aan personen en zaken. Kijk daarom in de polisvoorwaarden van uw WA-verzekering of deze dekking geeft voor huispersoneel. Indien u geen afdoende WA-verzekering heeft, dan dient u een aanvullende verzekering af te sluiten.
 • Als u ook een dekking wilt voor mogelijke schade die onverhoopt veroorzaakt wordt door de hulp aan uw eigendommen, dan kunt u een inboedelverzekering afsluiten via De Nieuwe Zorg Thuis.