Voer hieronder uw postcode in en vind
het telefoonnummer van uw zorgregio!
Pilot Activering

Pilot Activering

In de gemeente Zwolle wordt door DNZT, in samenspraak met de gemeente Zwolle en een aantal andere organisaties, de pilot Activering uitgevoerd. Het doel van deze pilot is dat cliënten geactiveerd en begeleid worden naar een zinvolle dagbesteding.

Terug

In de gemeente Zwolle wordt door DNZT, in samenspraak met de gemeente Zwolle en een aantal andere organisaties, de pilot Activering uitgevoerd. Het doel van deze pilot is dat cliënten geactiveerd en begeleid worden naar een zinvolle dagbesteding. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar uiteindelijk waar mogelijk ook betaald werk als bijvoorbeeld nieuwe collega binnen DNZT. Hiervoor willen wij weten welke cliënten geactiveerd kunnen worden, bij welke cliënten iemand mee zou kunnen lopen voor huishoudelijke of aanvullende taken en of er cliënten zijn die bijvoorbeeld een maatje nodig hebben of willen zijn.

Om concrete invulling hieraan te geven worden, naast de mogelijkheden binnen onze organisaties, ook vacatures en hulpvragen die er breed in Zwolle zijn (via de website www.samenzwolle.nl) bij de medewerkers in Zwolle onder de aandacht. De medewerkers brengen deze vervolgens actief bij zijn/haar cliënten onder de aandacht. Het doel is om door de cliënten deze vacatures/hulpvragen zoveel mogelijk in te vullen of mogelijk tot een andere hulpvraag te komen die weer breed onder de aandacht kan worden gebracht. Daarnaast is een digitale vragenlijst uitgezet via de mail aan de cliënten die een mailadres hebben. Er zijn tot nu toe ruim 45 cliënten aangemeld met de volgende hulpvragen/hulpaanbod:

 • samen wandelen
 • samen boodschappen doen
 • samen koffie drinken
 • samen spelletjes doen
 • Taalmaatje : iemand helpen met Nederlandse Taal. 
 • samen een maaltijd nuttigen met gedeelde kosten
 • opruimen van uw huis of schuur
 • klein tuinonderhoud
 • kleine klusjes in en om het huis
 • boodschappen
 • winkelen
 • vervoer
 • hond uitlaten
 • computerhulp

De wensen voor vraag en aanbod wordt nader geïnventariseerd en wijkgericht aan elkaar gekoppeld of een andere invulling voor gezocht.

Voor de coördinatie van de verdere uitvoering van dit project zijn wij op zoek naar een medewerker in Zwolle die dit naast haar of zijn reguliere werk voor maximaal 3 uur per week zou willen doen. Heb je interesse in deze leuke functie, neem dan contact op met Erna van Bezoen voor meer informatie. Dit kan via erna@dnzt.nl

Zelfredzaamheid cliënten

Naast de richtlijnen en werkafspraken die gelden voor huishoudelijke hulp is het belangrijk dat cliënten waar mogelijk nog zoveel mogelijk zelfredzaam blijft en wordt maar ook blijft meedoen in de samenleving. In eerdere nieuwsbrieven is hier ook aandacht aan besteed. Dit is en blijft een belangrijk aandachtspunt van onze dienstverlening. Doordat mensen steeds langer zelfstandig thuis (willen) blijven wonen en de beschikbare middelen en het beschikbare zorgpersoneel steeds krapper worden is het belangrijk om samen met je cliënten te blijven kijken wat minder of anders kan. Het gaat hierbij niet alleen over de huishoudelijke taken maar misschien ook andere vormen van zorg of ondersteuning. Wat zou anders geregeld en georganiseerd kunnen worden? Hoe kan je cliënt actief blijven en worden in en buiten huis. Zijn er voorzieningen in de buurt die hierbij kunnen helpen? Het is belangrijk de mogelijkheden te kennen of hier ons naar te vragen. Wellicht is een preventief huisbezoek door bijvoorbeeld Icare/Meander/Welzijn gewenst? Of meer afstemming met andere (zorg)organisaties? Een oplossing kan ook zijn om meer gebruik te maken van zorgtechnologie thuis of gebruik maken van de diensten de Espria ledenvereniging.

Ledenvereniging 

DNZT werkt samen met Espria ledenvereniging voor wat betreft particuliere huishoudelijke hulp. In september start de ledenvereniging met een extra campagne voor huishoudelijke hulp. De campagne vindt plaats in het hele werkgebied van de ledenvereniging middels een artikel in het ledenmagazine van september en kent 4 focusgebieden waar de campagne uitgebreider wordt uitgerold: Alkmaar, Assen, Barneveld, Zwolle.

De aanleiding voor deze campagne is: Veel burgers/leden doen een beroep op het Wmo-loket voor huishoudelijke hulp, omdat ze zich er niet (of onvoldoende) van bewust zijn dat er andere mogelijkheden zijn. Er is spanning tussen vraag en aanbod en daardoor zijn er lange wachttijden bij aanvraag via de Wmo. De ledenvereniging heeft een samenwerking met meerdere dienstverleners en kan in samenwerking met de sociale marktplaats WeHelpen een uitgebalanceerd aanbod leveren (vrijwillige hulp, hulp tegen klein tarief, hulp door zzp-ers en hulp vanuit gecontracteerd aanbod). Vraag en aanbod kunnen onder begeleiding van het servicecenter en de ledenadviseurs aan elkaar gekoppeld worden.

In het magazine dat half september uitkomt wordt extra aandacht besteed aan de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp zie onderstaand voorbeeld:

Meer informatie is te vinden op www.ledenvereniging.nl of je kunt contact opnemen via 088-3832000.

Wil jij als particuliere hulp aan de slag of ken je iemand die als particuliere hulp aan de slag wil, laat het weten via sollicitatie@dnzt.nl