Jouw nieuwe dag | Erna van Bezoen

Jouw nieuwe dag | Erna van Bezoen

Welke zorgonderwerpen staan hoog op onze agenda? Onze collega Erna vertelt erover. Lees het in haar blog!

Terug

Een deel van mijn activiteiten bij De Nieuwe Zorg Thuis staat in het teken van aanbestedingen. Dit zijn juridische procedures bij gemeenten om contracten met thuiszorgorganisaties op te starten of te vernieuwen. Een uitdagende klus voor mij als accountmanager en voor mijn collega’s bij de directie en het directiesecretariaat. Soms mogen wij bij zo’n aanbesteding meedenken over de inhoudelijke invulling van de zorg. Een andere keer worden we puur beoordeeld op ons plan van aanpak. Gelukkig verlopen de meeste aanbestedingen goed. Als De Nieuwe Zorg Thuis mogen we veel contracten voortzetten en kunnen we ook een aantal nieuwe contracten afsluiten.”

Zorgonderwerpen die onze aandacht vragen

“Als accountmanager ben je zowel verkoper als relatiebeheerder. Daarom besteed ik veel van mijn tijd aan het onderhouden van contacten. Door regelmatig te overleggen met opdrachtgevers en contractpartners houden we constant een vinger aan de pols over ontwikkelingen in de praktijk. Dit biedt onze organisatie de mogelijkheid om over verschillende thema’s actief mee te denken of voorstellen in te dienen voor vernieuwing en innovatie. Op dit moment staan de volgende onderwerpen hoog op de agenda:

Eigen bijdrage CAK (Centraal Administratie Kantoor)

Sinds 1 januari 2019 is het abonnementstarief als maximale eigen bijdrage van kracht. Dit heeft gevolgen die in de praktijk voelbaar zijn. De eigen bijdrage voor het CAK voor maatwerkvoorziening in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is dit jaar maximaal €17,50 per periode. Vanaf 2020 wordt dat bedrag verhoogd naar een maandelijkse bijdrage van €19,-. Dan geldt dit ook voor de Algemene Voorzieningen WMO. Veel gemeentes merken dat meer inwoners hierdoor een beroep doen op de WMO. Er komen vooral veel aanvragen binnen voor ondersteuning bij het huishouden. Deze ontwikkeling vraagt onze aandacht. Deels omdat gemeentes hierdoor voor grote kosten komen te staan. Daarnaast staat dit ook haaks op onze gezamenlijke overtuiging dat inwoners zolang mogelijk eigen kracht en eigen regie moeten inzetten en behouden.

Maaltijdondersteuning en kindzorg

In een enkel geval kunnen inwoners voor maaltijdondersteuning en kindzorg een beroep doen op de WMO in plaats van de Zorgverkeringswet/Wet Langdurige Zorg. In de praktijk merken we dat deze ondersteuning lastig in te zetten is. Dit komt vooral door de tijden en dagen waarop de ondersteuning ingezet moet worden, maar ook door de gevraagde competenties.

Tekorten WMO bij gemeenten

Het is opvallend hoeveel gemeenten kampen met financiële tekorten op hun WMO-budget. Dit is onder meer een direct gevolg van lagere inkomsten vanuit CAK. Daarnaast spelen ook de hogere tarieven van zorgaanbieders een rol. Ook zien veel gemeentes een toename van het aantal inwoners dat een beroep doet op de WMO. Dit komt mede door het lage abonnementstarief CAK, de verdere vergrijzing en ouderen die langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Personeelskrapte

De zorgsector wordt al tijden geplaagd door een tekort aan personeel. Ook wij merken dat het steeds moeilijker wordt om voldoende geschikte medewerkers voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding te vinden en te houden. Dit vraagt om creatieve oplossingen. Zo werken we momenteel aan het project Ervaringsleren. Een mooi voorbeeld hiervan speelt zich momenteel af bij het Alfa College in Coevorden. Inwoners met een uitkering kunnen daar een aantal weken praktijkervaring opdoen bij verschillende zorgaanbieders. Na die periode kunnen zij makkelijk instromen bij de opleiding Zorg & Welzijn van het Alfa college. Ook werken we als zorgaanbieders in de markt samen door de mogelijkheden van zogenoemde Stapelbanen te onderzoeken. Dit houdt in dat iemand bijvoorbeeld in de ochtend bij DNZT werkt en in de middag voor een andere organisatie. Een win-win-win-situatie. Medewerkers kunnen door de opstapeling van de uren een mooie werkweek vullen en zorginstanties krijgen personeel dat in rap tempo een gewenste ervaring kan opbouwen. Maar de belangrijkste winnaar is hier uiteraard de zorg zelf. Want uiteindelijk streven we er in onze sector allemaal naar dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd – en als het even kan zelfs uitgebouwd – wordt.

Over de auteur

Mijn naam is Erna van Bezoen, sinds 3,5 jaar werkzaam bij De Nieuwe Zorg Thuis met ruim 15 jaar ervaring in de thuiszorg. Als accountmanager bij DNZT ben ik samen met collega Ger Lantink verantwoordelijk voor het contract- en relatiebeheer van gemeenten en samenwerkingspartners. Ook hou ik me bezig met de ontwikkeling en uitbreiding van onze dienstverlening. Hierdoor kom ik veel in contact met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners in Noord- en Oost-Nederland. Daarnaast ben ik op ons hoofdkantoor te vinden voor administratie en werkoverleg.

Mocht je vragen hebben of zie je kansen voor DNZT? Laat het mij weten šŸ˜Š