De Cliëntenraad

De Cliëntenraad

De Nieuwe Zorg Thuis (DNZT) is een Thuiszorgorganisatie in Noordoost Nederland. Er is één Cliëntenraad actief om alle bestuurlijke cliënt belangen te behartigen.

De Cliëntenraad is op zoek naar aanvulling van het aantal leden. Cliënten, familieleden van cliënten of contactpersonen die voldoen aan de profielschets, kunnen plaats nemen in de cliëntenraad.

Doelstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft tot taak om in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Dit betekent, dat de Cliëntenraad alle signalen vanuit cliënten c.q. klanten van DNZT bespreekt en bekijkt of er algemene noemers te herkennen zijn. Als blijkt dat meerdere vergelijkbare klachten worden geuit, dan kan dat betekenen, dat er binnen het beleid of de uitvoering spelregels niet goed of duidelijk zijn. Dat kan aanleiding zijn voor de Cliëntenraad om, samen met de directie, nauwkeurig te kijken naar eventuele tekortkomingen. Het betekent ook, dat de Cliëntenraad NIET de individuele signalen of klachten van cliënten kan aanpakken en kan oplossen. Daar is een aparte klachtenprocedure voor aanwezig bij DNZT.

Profielschets leden Cliëntenraad

 • Directe ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening
 • De belangen van de cliënten vooropstellen
 • In staat kunnen zijn onderscheid te maken tussen eigen persoonlijk belang, cliëntenbelang en belang(en) van de instelling
 • Over goede sociale vaardigheden beschikken (samenwerken in teamverband)
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden)
 • Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben
 • Voldoende tijd en energie hebben
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Profielschets Voorzitter Cliëntenraad

 • Leiding kunnen geven aan de vergadering
 • Beschikken over vermogen om de leden te stimuleren tot een bijdrage
 • In staat zijn een functionele samenwerkingsrelatie met de Directie op te bouwen
 • In staat zijn om de belangen van de Cliëntenraad te behartigen (onderhandeling- en besluitvaardigheid)
 • In staat zijn de Cliëntenraad extern te vertegenwoordigen
 • Overzicht hebben over en inzicht hebben in ontwikkelingen binnen de Thuiszorg

  Aanvullende eisen:
 • Beleidsmatige interesse
 • Bereidheid tot scholing op het gebied van medezeggenschap

Wat kunnen we nieuwe leden o.a. bieden?

 • Invloed op het beleid van DNZT
 • Kennis en ervaring opdoen (o.a. over wet– en regelgeving, beleid en vergadertechnieken) met professionele en ervaringsdeskundigen over thema’s die een rol spelen binnen de Thuiszorg
 • Een onkostenvergoeding

Meer informatie en aanmelden

Voor informatie kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer of deze website verder raadplegen.

Wilt u zich aanmelden, stuur dan een bericht, via het e-mailadres: jvandebeek@dnzt.nl of het postadres:
De Cliëntenraad DNZT
Postbus 158
7940 AD MEPPEL
Telefoon: 085 023 90 43
E-mail: jvandebeek@dnzt.nl