Terug

Annemieke Lantman

Algemeen directeur

Voor mij is “ondernemer zijn” geen vak, maar een levensinstelling. Ondernemen zit in mijn bloed en heeft mijn passie, geeft mij verantwoordelijkheidsgevoel, moed en vertrouwen in datgene wat ik doe.

Als Algemeen Directeur van De Nieuwe Zorg Thuis borg ik – samen met het Dagelijks Bestuur - de continuïteit van de organisatie (in ons geval is dat “zorg bieden”) en werkgelegenheid.

Mijn bewogenheid om iedereen mee te laten doen in de samenleving, maakt mijn werk als ondernemer altijd de moeite waard!